Montering av balkongnät

Instruktion för Trixie balkongnät (färdig förpackning)

Mät höjden på utrymmet som skall täckas, upp till taket. Om balkongen har ett (galler)räcke rekommenderar vi att mäta från balkongens golv för att undvika glipor.

Montering:

1.Före start med fastsättandet av skyddsnätet se till att ha  tillstånd att borra hål om det behövs.

Kontrollera nu om storleken på nätet är tillräcklig för dina ändamål. Nätet skall sträckas i förväg.

Sidosträngarna är för en bättre orientering. Först dra åt nätet i höjd och sedan i bredd . Det måste sträckas tills varje maska ​​får en kvadratisk form ( ill.1 )

Observera att när nätet är fastsatt på balkongen skall det slacka något så att katten inte kan klättra i det. Efter man har mätat och räknat med att nätet skall slacka lite så kan man kapa nätet till rätt storlek. För att knutarna skall hålla bör man inte klippa närmare knutarna än en centimeter

2. För fastsättande av krokskruvarna borra de nödvändiga antal hål som behövs i i sidoväggarna och i balkongens kant. Hålen bör sitta tillräckligt tätt för att det inte skall uppstå några luckor där katten kan smita emellan.(ill 2). Nätet kan också fästas med hjälp av t.ex. brädor/stänger som man skruvar fast på balkongens kant och/eller vägg.

3. För att få mer stabilitet ingår fixeringsrepet som ska träs på utsidorna av nätet (ill. 3).

4. Nu kan skyddsnätet hängas på krokarna och kan dras åt och med hjälp av fixeringsrepet.

Montering utan att borra:

Om borrning av hål inte kan/får göras kan skyddsnätet även fästas med hjälp av teleskopstolpar som finns i olika varianter i din fackhandel. Stolparna skruvas inte fast utan fästs med hjälp av kraftiga klämmor.

Extra Tips:

Det transparenta nätet reagerar mer på förändringar i temperaturen än det svarta nätet. Det kan därför uppkomma rynkor som kommer att försvinna på vintern. {Vänligen inte dra åt nätet under sommaren.)

Det transparenta nätet blir näst intill osynligt för fåglarna, sätt därför gärna några bitar med aluminiumfolie eller fågelsiluetter på nätet.

Lämna inte katten utan uppsikt med skyddsnätet.