Montering av balkongnät

Instruktion för Trixie balkongnät (färdig förpackning)
Flera storlekar hittar du här

Mät hela utrymmet som skall täckas, hela vägen upp till taket. Om balkongen har ett räcke rekommenderar vi att mäta från balkongens golv för att undvika glipor.

Montering:

1.Innan du börjar montera upp skyddsnätet, säkerställ att det är tillåtet att borra eventuella hål för att fästa nätet.

Kontrollera nu om storleken på nätet är tillräckligt för dina ändamål. 

Börja med någon av ändarna på nätet så är det lättare att orientera sig. Dra först åt nätet i höjd och sedan i bredd . Det måste sträckas tills varje maska ​​får en kvadratisk form ( ill.1 )

Observera att när nätet är fastsatt på balkongen skall det slacka något så att katten inte kan klättra i det. Efter att du mätt ordentligt och räknat med att nätet skall slacka lite så kan du kapa nätet till rätt storlek. För att knutarna skall hålla bör du inte klippa närmare knutarna än en centimeter.

2. För fastsättande av krokskruvarna, borra de nödvändiga antal hål som behövs i sidoväggarna och i balkongens kant. Hålen bör sitta tillräckligt tätt för att det inte skall uppstå några luckor där katten kan smita emellan.(ill 2). Nätet kan också fästas med hjälp av t.ex. brädor/stänger som man skruvar fast på balkongens kant och/eller vägg.

3. För att få mer stabilitet ingår fixeringsrepet som träs runt kanterna på nätet (ill. 3).

4. Nu kan skyddsnätet hängas på krokarna och dras åt med hjälp av fixeringsrepet.

Montering utan att borra:

Om borrning av hål inte kan/får göras kan skyddsnätet även fästas med hjälp av teleskopstolpar som finns i olika varianter. Stolparna skruvas inte fast utan fästs med hjälp av kraftiga klämmor.

Extra Tips:

Det transparenta nätet reagerar mer på förändringar i temperaturen än det svarta nätet. Det kan därför uppkomma rynkor som kommer att försvinna på vintern. {Vänligen inte dra åt nätet under sommaren.)

Det transparenta nätet blir näst intill osynligt för fåglar, sätt därför gärna några bitar med aluminiumfolie eller fågelsiluetter på nätet.

Lämna inte katten utan uppsikt med skyddsnätet.