Burar

Välj i listan till vänster vilken typ av bur du söker.

Burstorlek enl. djurskyddslagen(L80) 
Måttet på fågeln tas från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns.

Fågelstorlek: Upp till 15cm tex sebrafink, risfågel, måsfink, kanariefågel och kinesisk dvärgvaktel. Minsta burmått: bottenmått: 70x45 /60cm hög. Max 10 fåglar.

Fågelstorlek: 16-20cm tex undulat och dvärgpapaegojor. Minsta burmått: bottenmått: 70x45 /60cm hög. Max 7 fåglar.

Fågelstorlek: 21-25cm tex diamantduva. Minsta burmått: bottenmått: 90x50 /60cm hög. Max 8 fåglar.

Fågelstorlek: 26-35cm tex nymfparakit och skrattduva. Minsta burmått: bottenmått: 120x70 /80cm hög. Max 8 fåglar.

För mer information kolla in L80(sid. 39) på denna sida: https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsjvfs%2FShared%20Documents%2F2019%5F15%2F2019%2D015%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsjvfs%2FShared%20Documents%2F2019%5F15&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9qdmRvYy5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9zanZmcy9FVExoNHQzRjNMdElscDZOOXVYdngwd0JZU3B0SnhmejhoektubDlJbVJ0Z2F3P3J0aW1lPUlFYzRDUjVPMTBn