Cat Mate 355W

Cat Mate 355W med ID och timer

Viktigaste funktionerna på svenska

Att programera in kattid-brickan:
Tryck på PROGRAM ca 5 sekunder tills indikatorn visas, för brickan genom luckan sakta tills displayen visar PR1, tryck på SET och gör om samma igen för nästa katt. Luckan visar då PR2 när den känt av brickan och tryck då på SET, gör om igen för fler katter(upp till 9st). Endast de 2 första kommer man att se om de är inne/ute.

Att ställa tiden:
Tryck på TIMER 5 sekunder tills timer indikatorn blinkar, välj hur katterna skall kunna gå under den "märkta/låsta" tidsperioden (in only rekommenderas/pil mot displayen), tryck SET

Sedan kommer tiderna som skall programmeras. Ställ först tiden vad klockan är just nu, tryck SET mellan varje för att flytta och spara, sedan tiden då luckan skall stänga och sist när den skall öppnas.

För att nollställa till fabriksinställning:
Tryck på PROGRAM och inom 3 sekunder på 4WAY sedan SET, släpp PROGRAM när alla tecken i displayen visas.