Leksaker för hjärngympa & sysselsättning

Interaktiva leksaker, såsom pussel och gömma-och-söklekar, är utmärkta för att stimulera hundens intellektuella förmågor och hjälpa till att förhindra tristess. Dessa leksaker utmanar hunden att tänka och lösa problem för att få tillgång till godbitar eller leksakens belöningar. Fördelen med interaktiva leksaker är att de håller hunden sysselsatt under längre perioder och främjar en sund mental stimulans. Sökövningar minskar även stress för tex nervösa och oroliga hundar och även äldre hundar som kan börja visa tecken på oro pga av tex begynnande demens.
De fungerar också bra om man vill sakta ned äthastigheten för hundar som gärna hetsäter.