Hund: Vikten av ett "klar"-kommando

Vikten av ett "stopp"-kommando.
Att ha ett speciellt kommando för att tala om för hunden att en aktivitet är avslutad kan vara särskillt bra om man har en riktigt energisk hund som inte vill sluta leka/jobba.
Kommandot innebär att du får ett "stopp"-knapp på hunden så att de snabbare kan varva ner för att de vet att leken inte kommer att fortsätta.

Först måste du välja ett kommando som inte krockar med annat du vill lära hunden.
Det kan tex vara; bryt, stoppa, klart, ett ord på ett annat språk eller något annat ord som fungerar för dig och inte förväxlas med andra ord du använder som kommando. Stopp kan vara att avbryta, medan stanna har en annan innebörd.

Ju tidigare du börjar desto bättre om du har en hund med hög energinivå.
Ju längre tid som gått och ju mer hunden redan har förstärkt sitt beteende att inte vilja stoppa lek, desto längre tid tar det att lära in det nya kommandot.

1. Börja med en enkel lek med tex en boll. 
2. Efter en rimilg tid med lek säger du "kommandot" och lägger bort bollen utom synhåll, tex i ett skåp.
3. Ge hunden ett alternativ som hunden kan leka med själv, tex en fylld Kong.
4. Sysselsätt dig själv med något, läs en bok, titta på TV eller något annat passivt. 
5. Igorera alla hundens försök att engarera dig i leken igen - upprepa inte heller "kommandot" - bara igorera.
6. Tala om för alla andra närvarande att på samma sätt ignorera hundens uppmärksamhetsbehov efter att "kommandot" getts.
7. Var beredd att tyst och försiktigt berömma(så att hunden inte blir uppspelt igen)när hunden stilla lägger sig ned med sin Kong eller påannat sätt lägger sig ner lugnt.
8. Använd "kommandot" varje gång du avslutar favoritlekarna och ge inte upp när hunden vill fortsätta. Ju mer konsekvent du är desto snabbare kommer hunden att förstå att leken faktiskt är slut då du säger att den är det.

Om inte hunden gillar bollar kan man tex springa och leka i kapp med hunden eller hitta andra lekar som gör hunden lite mer upphetsad än vanligt för att sedan kunna använda sig av sitt "stopp"-kommando.