Fåglar - naturligt godis

Kvistar och grenar

Fåglar behöver sysselsättning och då är kvistar och grenar ett bra alternativ som kan ge fåglarna sysselsättning under lång tid.
Du kan ge dom med löv, kottar och bär för extra sysselsättning och näring.

Lämpliga sorter är tex:
• Lövträd och buskar med brun bark som tex, al, asp, lönn, sälg, vide, hassel, lind, fruktträd(äpple/päron), bok, poppel, rönn (av dessa kan du ge både grenar/blommor/knoppar/frukt/bär)
• Barrträd; Säkrast är vanlig gran, vissa andra kan vara giftiga i färsk form, så det är lättare att undvika dom.

Buskar & växter med bär

Massor med nyttigheter för fåglarna, ta in hela kvistar med bäde kvistar, blad och bär och häng upp i buren.

Lämpliga sorter är tex:
• Aronia(Aronia sp.)
• Hassel(Corylous avellana)
• Oxbär(tex. häckoxbär, lingonoxbär, Cotoneaster sp.)
• Havtorn
• Hagtorn
• Blåbär och lingon
• Björnbär
• Rönn
• Fläder
• Nypon