Kräcker & Fröstänger

Kräcker och fröstänger ges som extra sysselsättning till ditt husdjur.
Ge inte mer än max 25% av den dagliga kosten.